• VOLCANO RETURNS (HINDI)

  28th Aug 2016
 • MECHANIC: RESURRECTION (2D-HINDI)

  26th Aug 2016
 • Mechanic: Resurrection

  26th Aug 2016
 • WAARRIOR SAVITRI

  25th Aug 2016
 • SATA JANAMARA SATHI (ODIA)

  25th Aug 2016
 • MECHANIC: RESURRECTION (HINDI)

  26th Aug 2016
 • BEN-HUR (HINDI)

  19th Aug 2016
 • BEN-HUR (3D-HINDI)

  19th Aug 2016
 • HAPPY BHAG JAYEGI

  19th Aug 2016
 • SWEET HEART (ODIA)

  18th Aug 2016